Chúng tôi biết rằng sự bảo mật riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cám kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của khách hàng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng sử dụng dịch vụ của Webrt.vn. Khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này. Khi có thay đổi về chính sách, chúng tôi sẽ sửa đổi bằng cách đăng tải lên trong Webrt.vn, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ hiệu lực đăng tải.

Thông tin chúng tôi thu thập

Webrt.vn bảo vệ việc lưu trữ và thông tin cá nhân người dùng như thế nào?

Sử dụng thông tin của người dùng

Mục tiêu của Webrt.vn là mang lại cho Doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không tiết lộ hay cung cấp thông tin các nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp sau đây:

Quản lý thông tin trên website

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên Website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.