BẢNG GIÁ CLOUD VPS RT

CLOUD VPS #0

CPUIntel XEON E5500/E5600

Core1 core

HDD25GB [SSD Cloud Storage]

RAM500MB

BandwidthUnlimited

280.000đ x 12 Tháng

350.000đ x 01 tháng

320.000đ x 03 tháng

280.000đ x 06 tháng

280.000đ x 12 tháng

Đăng ký

CLOUD VPS #1

CPUIntel XEON E5500/E5600

Core2 cores

HDD40GB [SSD Cloud Storage]

RAM1GB

BandwidthUnlimited

450.000đ x 12 Tháng

600.000đ x 01 tháng

580.000đ x 03 tháng

520.000đ x 06 tháng

450.000đ x 12 tháng

Đăng ký

CLOUD VPS #2

CPUIntel XEON E5500/E5600

Core3 cores

HDD50GB [SSD Cloud Storage]

RAM3GB

BandwidthUnlimited

700.000đ x 12 Tháng

850.000đ x 01 tháng

800.000đ x 03 tháng

750.000đ x 06 tháng

700.000đ x 12 tháng

Đăng ký

CLOUD VPS #3

CPUIntel XEON E5500/E5600

Core4 cores

HDD80GB [SSD Cloud Storage]

RAM4GB

BandwidthUnlimited

1.300.000đ x 12 Tháng

1.600.000đ x 01 tháng

1.500.000đ x 03 tháng

1.400.000đ x 06 tháng

1.300.000đ x 12 tháng

Đăng ký